Wat we leren in groep 4/6

In groep 4/6 zitten 20 kinderen, waarvan 9 in groep 4 en 11 in groep 6.

Een aantal ‘vakken’ doen wij als groep samen; KWINK, Trefwoord, gym en de creatieve vakken. Dit doen wij omdat we het belangrijk vinden dat groep 4/6 een groep wordt. Zij moeten een heel schooljaar met elkaar doorbrengen, dus dan is een goede groepsdynamiek belangrijk. Als je je fijn voelt in een groep, kom je beter tot leren.

Godsdienst

Op maandagochtend hebben we afwisselend weekopening in de hal. De ene week met de hele school, de andere week alleen de onderbouw en de laatste week alleen de bovenbouw. Hier luisteren we dan naar een verhaal en zingen de liedjes. In de klas gebruiken we de methode Trefwoord, waaruit wij Bijbelverhalen, gedichten en verhalen over hedendaagse onderwerpen horen. Hier gaan wij dan met elkaar over in gesprek.

Kernvakken

Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen..... wat we allemaal in de verschillende groepen doen, kunt u lezen onder de groepen 4 en 6. 

Wereldorientatie

De methode Wijzer is de methode waarin we alles leren over de natuur, aardrijkskunde en geschiedenis van ons land. In groep 6 leren ook de topografie van Nederland. Dat krijgen we als huiswerk mee om te leren.

Sociaal- emotionele ontwikkeling

Elke twee weken behandelen we een nieuw les van Kwink, waarbij de Kwink van de Week centraal staat. Er wordt naar een animatiefilmpje gekeken, er wordt gepraat over de Kwink van de week en door middel van een toneelstukje of tekening  wordt er een verwerkingsopdracht gedaan om de sociale vaardigheden van de leerlingen te vergroten. Dit vak doen wij als groep in zijn geheel, juist omdat het belangrijk is dat alle kinderen zich fijn voelen in de klas en door dit met elkaar te oefenen, worden hun sociale vaardigheden vergroot.

Creatieve ontwikkeling

Naast de kernvakken lezen en rekenen wordt er in groep 4 en groep 6 ook aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling. Zo staat er wekelijks een tekenles, handvaardigheidsles, dramales en/of muziekles op het programma. Ook dit doen wij altijd als groep in zijn geheel, maar dan iedere groep op zijn eigen niveau.

Bewegingsonderwijs

Ook bewegingsonderwijs is een belangrijk vak op de basisschool. Wij gymmen op donderdag en vrijdag. Door middel van toestellessen en spellessen, leren wij de kinderen nieuwe bewegingsvaardigheden aan.